Affaldsdeklaration

Deponeringsegnet affald er det, som ikke kan genanvendes, og som ikke må brændes.

Hvis din virksomhed har deponeringsegnet affald, så skal du udfylde en deklaration, som din vognmand skal have med til modtageanlægget, før affaldet kan afleveres.

Det er et lovkrav i henhold til Deponeringsbekendtgørelsen, og virksomheden, der producerer affaldet, har pligt til at udfylde deklarationen.

Vær opmærksom på at alle obligatoriske felter skal udfyldes før formularen kan sendes.

Formularen er ikke sendt med mindre du får en bekræftelse her på siden.

Affaldsproducent


Transportør


Affald

Det oplyses, om det forventes, at der fremover kommer leverancer af lignende affald.
Oplysning om, hvilken affaldstype, der er tale om.
Affaldsklasse afkrydses.
Vælg venligst detaljeret EAK-kode
Marker de relevante.
Det noteres, i hvilken arbejds- eller produktionsproces affaldet opstår, fx ved produktion af møbler, nedrivning eller reparation af hus osv.
Her angives, hvilke råmaterialer, der indgår i affaldet og i forbindelse med hvilken produktion, affaldet fremkommer.
Her angives, hvilke råmaterialer, der indgår i affaldet og i forbindelse med hvilken produktion, affaldet fremkommer.
Her angives, hvilke råmaterialer, der indgår i affaldet og i forbindelse med hvilken produktion, affaldet fremkommer.
Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet. Hvis affaldet er forbehandlet markeres anvendt forbehandling.
Kravet om forbehandling forinden deponering kan dog fraviges af kommunalbestyrelsen, hvis en forbehandling ikke vil nedbringe mængden af affaldet eller farerne for menneskers sundhed eller miljøet.
Hvis læsset indeholder dele til genanvendelse eller nyttiggørelse så skal dette noteres her.
Hvis anlægget skal træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med aflevering af affaldet, så skal det noteres her (fx lugt- eller støvgener).
Hvis anlægget skal træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med aflevering af affaldet, så skal det noteres her (fx lugt- eller støvgener).
Hent


Formularen er ikke sendt medmindre du har fået en bekræftelse her på siden.