Aflevering af jord

Ren jord fra ikke kortlagte områder kan afleveres på Feltengård efter tro- og love erklæring er udfyldt og fremsendt til: forsyning@favrskovforsyning.dk.

Hent tro- og love erklæringen her

Lettere forurenet jord, eller jord fra kortlagte arealer skal anvises af Favrskov Kommune inden aflevering.

For mere information, se Favrskov Kommunes hjemmeside.

 

Link til Favrskov Kommunes elektroniske kort:

https://webkort.favrskov.dk/spatialmap?

Her kan du bl.a. se om den enkelte ejendom er registreret forurenet.